Template imagenes(logos) por columnas

TEMPLATE DOS COLUMNAS

<h2>NOMBRE DEL PROGRAMA</h2>
<h5>COPIA COPIA INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN ALCORCÓN</h5>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<h2>SubtituloDeImagen01:</h2>
</div>
<div class="col-md-6">
<h2>SubtituloDeImagen02:</h2>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-6">
<h2>imagen01</h2>
</div>
<div class="col-md-6">
<h2>imagen02</h2>
</div>
</div>

TEMPLATE TRES COLUMNAS

<h2>NOMBRE DEL PROGRAMA</h2>
<h5 style="text-align: center;"><strong>COPIA COPIA INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN ALCORCÓN</strong></h5>
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h2>SubtituloDeImagen01</h2>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2>SubtituloDeImagen02</h2>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2>SubtituloDeImagen03</h2>
</div>
</div>

<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h2>imagen01</h2>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2>imagen02</h2>
</div>
<div class="col-md-4">
<h2>imagen03</h2>
</div>
</div>